Pertubuhan Antarabangsa

Emel Cetak
Pertubuhan Antarabangsa
 • Seksyen ini bertanggungjawab untuk menyelaras penyertaan delegasi Malaysia yang terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Peguam Negara ke mesyuarat-mesyuarat yang dianjurkan oleh pertubuhan antarabangsa. Mesyuarat yang pernah dihadiri oleh pegawai-pegawai dari Unit ini termasuklah :

  • The Sixth Committee Meeting of the United Nations General Assembly, New York, the United States;
  • The United Nations on Commission on Human Rights Meeting, Geneva, Switzerland;
  • OIC Senior Officials and Foreign Ministers Meetings;
  • ASEAN Senior Legal Officials and Ministerial Meetings; and
  • Commonwealth Senior Legal Officials and Ministerial Meetings.
 • Seksyen ini juga bertanggungjawab untuk menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan dan kertas pendirian Malaysia pada mesyuarat-mesyuarat pertubuhan antarabangsa tersebut.

 • Di antara triti-triti dan instrumen-instrumen yang menjadi rujukan dalam menjalankan tugas-tugas berkaitan pertubuhan antarabangsa adalah seperti berikut :-

Konvensyen Antarabangsa dan Triti
 • Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
  • United Nations Charter
  • Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations
  • Convention on the Privileges and Immunities of the Specialised Agencies
  • Vienna Convention on Diplomatic Relations
  • Optional Protocol to 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations
  • Optional Protocol to 1961 Vienna Convention On Diplomatic Relation Concerning the Compulsory Settlement of Disputes
  • Vienna Convention on Law of Treaties (International Organisation) 1969
  • Vienna Convention on Law of Treaties (States) 1986
 • Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC)
  • OIC Charter
  • Rules of Procedure For the Meeting of OIC
 • AALCO
  • Rules of Procedure of AALCO