Attorney General's Chambers

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size
  • red color
  • default color
  • green color
  • lilac color
  • turquoise color
Bahasa Malaysia
AGC Portal
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Arahan Penempatan/Pertukaran untuk Kumpulan Sokongan pada Oktober 2010

Emel Cetak
Bil.
Nama 
Dari
Ke 
Tarikh Berkuatkuasa
1.
Mohamad Wafi bin Husain
Gred L29
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia
Pejabat perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Wilayah Persekutuan
Labuan, Sabah
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
Bangi, Selangor
Gred L29
1 Oktober 2010
2.
Sumiati binti Ladulu
Gred L29
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
Bangi, Selangor

Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia
Pejabat perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Wilayah Persekutuan
Labuan, Sabah
Gred L29

1 Oktober 2010
3.
Norasyikin binti Mohamad Zainudin
Gred N17
Mahkamah Persekutuan Malaysia
Putrajaya 
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Sembilan 1 Oktober 2010 
4.
Amri bin Mohd. Rahni
Gred N1
Lantikan baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak 5 Oktober 2010
5.
Nurul Husna binti Idris
Gred N17
Kementerian Pertahanan Malaysia
Kuala Lumpur
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang 8 Oktober 2010
6.
H. Hanisah binti Hamid
Gred N27
Jabatan Ukur dan Pemetaan
Johor
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor

(Secara pentadbiran dari Pejabat Peguam Negara Putrajaya)
11 Oktober 2010
7.
Affrini binti Samsuddin
Gred N27
Jabatan Kimia Malaysia
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
Selangor
Pejabat Penasihat Undang-
Undang  Negeri Selangor

(Secara pentadbiran dari Pejabat Peguam Negara Putrajaya)
11 Oktober 2010
8.
Zuraidah binti Jusoh
Gred N22
Mahkamah Perusahaan Malaysia
Terengganu
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Terengganu 11 Oktober 2010
9.
Norazilah binti Ramly
Gred N17
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara pentadbiran dari Pejabat Peguam Negara Putrajaya)
11 Oktober 2010
10.
Roziana binti Muhammad Jali
Gred N17
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Kuala Lumpur
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor

(Secara pentadbiran dari Pejabat Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara Putrajaya)
18 Oktober 2010
11.
Saniza binti Yusoff
Gred N27
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
18 Oktober 2010
 

Arahan Penempatan/Pertukaran untuk Kumpulan Sokongan pada November 2010

Emel Cetak
Bil.
Nama
Dari
Ke
Tarikh Berkuat Kuasa
1.
Hamidon Bin Omar
Gred R3
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri
Selangor
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri
Selangor
Gred R6 (KUP)
2 November 2010 
2.
Norazida binti Shukor
Gred N17 
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
8 November 2010
3.
Mayryya binti Suparti
Gred N17 
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Putrajaya 
Seksyen Teknologi Maklumat
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
8 November 2010
4.
Norhafizah binti Hashim
Gred N17 
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
Pulau Pinang 
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
8 November 2010
5.

Siti Rakiah binti Mohd. Yusof
Gred W26

Jabatan Kastam Diraja
Malaysia
Sepang, Selangor
Seksyen Kewangan dan
Perolehan
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
22 November 2010
6.

Suhaiza binti Shafie
Gred N22

Ibu Pejabat Polis Daerah
Barat Daya, Balik Pulau
Pulau Pinang
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perlis
23 November 2010
7.

Mohd Zafri bin Mat Ripin
Gred FT22

Kementerian Pelajaran Malaysia
Putrajaya
Seksyen Teknologi Maklumat
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
29 November 2010
 

Arahan Penempatan/Pertukaran untuk Kumpulan Sokongan pada Januari 2011

Emel Cetak
Bil.
Nama
Dari
Ke
Tarikh Berkuatkuasa
1.
Norazlina binti Noor
Gred L29
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Melaka
Gred L29
1 Januari 2011
2.
Mohd. Fariz bin Mansor
Gred L29
Badan Kawal Selia Air
Pejabat Setiausaha Kerajaan
Negeri Sembilan
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
Gred L29
1 Januari 2011
 3.
Norizan Bin Talib
Gred N1
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Sembilan
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Sembilan
Gred N4(KUP)
1 Januari 2011 
 4.
Muzini Bin Wadud
Gred N1
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah
Persekutuan
Kuala Lumpur
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
Gred N4(KUP)
 1 Januari 2011
 5.
Zakaria Bin Abdul Rahman
Gred N1
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri
Pahang
Gred N4(KUP)
1 Januari 2011 
 6.
Zainal Bin Md Yusoff
Gred N1
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Sembilan
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Sembilan
Gred N4 (KUP)
1 Januari 2011 
 7.
Ahamad Osman Bin Md Yusoff
Gred N1
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri
Pulau Pinang
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri
Pulau Pinang
Gred N4 (KUP)
1 Januari 2011 
8.
Nurul Suryanie binti Losoh
Gred N17
Jabatan Hal Ehwal Khas
Kementerian Penerangan
Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia
Kuala Lumpur
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
3 Januari 2011
 9.
Zamani bin Osman
Gred L38
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Cawangan Kuala Lumpur
Jawatan Latihan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L38
4 Januari 2011 
10.
Junatun binti Mohd Jamil
Gred N17 (KUP)
Pejabat Istana Negara
Kuala Lumpur
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Gred N17
14 Januari 2011
11.
Mastura binti Jaya
Gred N17 (KUP)
Kementerian Pertahanan Malaysia
Kuala Lumpur
Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
25 Januari 2011
12.
Mardziana binti Mardzuki
Gred N17 (KUP)
Kementerian Pertahanan Malaysia
Kuala lumpur
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
25 Januari 2011
 

Arahan Penempatan/Pertukaran untuk Kumpulan Sokongan pada Disember 2010

Emel Cetak
Bil.
Nama 
Dari 
Ke 
Tarikh Berkuatkuasa
1.
Fadzilah binti Ibrahim
Gred N26
Unit Perkhidmatan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Seksyen Kewangan dan Perolehan
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Gred N26
   1 Disember 2010
2.
Mohd Hadri bin Kadir
Gred N22
Unit Penilaian Kompetensi Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Unit Kemajuan Kerjaya
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Gred N22
   1 Disember 2010
3.
Hamidah @ Noraini binti Ab. Halim
Gred N22
Unit Pentadbiran
Seksyen Inovasi dan Pentadbiran
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Unit Penilaian kompetensi Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Gred N22
   1 Disember 2010
4.
Radzwan bin Abd Rahman
Gred N22
Unit Kemajuan Kerjaya
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Unit Pentadbiran
Seksyen Inovasi dan Pentadbiran
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Gred N22
   1 Disember 2010
5.
Noorazlina binti Mohd. Noor
Gred N17
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
Putrajaya
Unit Perkhidmatan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Gred N22 (Memangku)
   1 Disember 2010
6.
Noaini binti Haji Hassan Chia
Gred N17
Bahagian Pengurusan Hartanah
Jabatan Perdana Menteri
Putrajaya
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Terengganu    6 Disember 2010
7.
Mohd. Azli bin Abd. Aziz
Gred F29
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Putrajaya
Seksyen Teknologi Maklumat
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Gred F32 (Memangku)
   9 Disember 2010
8.
Ermayani binti Mohd. Jalil
Gred F29
Lantikan baru Seksyen Teknologi Maklumat
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Gred F29
   9 Disember 2010
9.
Mohamed Zahari bin Abdullah
Gred N32
Unit Pentadbiran
Seksyen Inovasi dan Pentabiran
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Unit Latihan
Seksyen Inuvasi dan Pentadbiran
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N32
  15 Disember 2010
10.
Ismail bin Ahmad
Gred N32
Unit Latihan
Seksyen Inovasi dan Pentadbiaran
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Unit Pentadbiran
Seksyen Inovasi dan Pentadbiran
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N32
   15 Disember 2010
11.
Noryati binti Elias
Gred S17
Bahagian Teknologi Pendidikan
Negeri Melaka
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Melaka
Gred S17
   16 Disember 2010
12.
Azilah binti Abd. Rashid
Gred N17
Pusat Khidmat Kontraktor
Kementerian Kerja Raya
Putrajaya
Unit Pentadbiran
Seksyen Inovasi dan Pentadbiran
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
   20 Disember 2010
13.
Asmawati binti Che Ali
Gred W17
Bahagian Pinjaman Perumahan
Kementerian Kewangan Malaysia
Putrajaya
Unit Kewangan
Seksyen Kewangan dan Perolehan
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
  20 Disember 2010
14.
Shahidatul Akmal binti Isnin
Gred W17
Lantikan Baru Unit Kewangan
Seksyen Kewangan dan Perolehan
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
  20 Disember 2010
15.
Aidah binti Khamis
Gred N17
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Melaka
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Melaka
Gred N22 (KUP)
 26 Disember 2010
16.
Noorashiken binti Noor
Gred N17
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Kuala Lumpur
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
  29 Disember 2010
 

Arahan Penempatan/Pertukaran untuk Kumpulan Sokongan pada Mac 2011

Emel Cetak
Bil.
Nama 
Dari 
Ke 
Tarikh Berkuatkuasa
1.
Nor'aini binti Ibrahim
Gred W22 (KUP)
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Gred W22
1 Mac 2011
2.
Raja Khodijah binti Raja Husain
Gred N17
Jabatan Insolvensi Malaysia
Ipoh, Perak
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak
Gred N17
1 Mac 2011 
 3.
Faezah binti Abdul Manaf
Gred N17
Unit Kewangan
Seksyen Kewangan dan Perolehan
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Pejabat Ketua Pasukan Petugas Khas
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17

(Secara pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
2 Mac 2011 
4. 
Siti Aiza binti Abdullah
Gred N17
Kem bina Negara Balik Pulau
Biro Tatanegara
Pulau Pinang
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak
Gred N17
7 Mac 2011 
5. 
Azizah binti Ahmad
Gred N17
Jabatan Imigresen Malaysia
Putrajaya
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor
Gred N17
 7 Mac 2011
6. 
Mohd. Khairul bin Abdul Ghani
Gred FT17
Sekolah Kebangsaan Abang Aing
Sri Aman, Sarawak
Seksyen Teknologi Maklumat
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred FT17
15 Mac 2011 
7.

Norazilah binti Ramly
Gred N27

Bahagian Hal ehwal Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara pentadbiran dari Pejabat Peguam Negara)

Pejabat Ketua Pasukan Petugas Khas
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N27

(Secara pentadbiran dari Pejabat Peguam Negara)

21 Mac 2011 
 8.

Nurulafzan binti Md Nuar
Gred N27

Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak

Pejabat Timbalan
Ketua Bahagian Penyelidikan Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N27

22 Mac 2011 
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Statistik Pelawat

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini12307
mod_vvisit_counterSemalam32843
mod_vvisit_counterMinggu ini156459
mod_vvisit_counterMinggu lepas183306
mod_vvisit_counterBulan ini581795
mod_vvisit_counterBulan lepas494810
mod_vvisit_counterSehingga kini35471782

Kemaskini Terakhir

Jumaat, 24 April 2015, 11:53

Polls

Sila beri penilaian Portal Web kami
 

Mobile Web

 Portal AGC
Scan QR code for
Mobile access

Pautan Lain

MyGovernment SPKP EPSA
PEMUDAH JKJR Government Transformation Programme
IIM BPH MyIdeas
MSC

SPR

MyEG

DBP