Attorney General's Chambers

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size
  • red color
  • default color
  • green color
  • lilac color
  • turquoise color
Bahasa Malaysia
AGC Portal
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

MS ISO 9001:2008 Certification Workshop , Level 3 Attorney General's Chambers, 11-12 December 2009

Emel Cetak
There are no translations available.

MS ISO 9001:2008 Certification Workshop , Level 3 Attorney General's Chambers, 11-12 December 2009

MS ISO 9001:2008 Certification Workshop 

Arahan Penempatan/Pertukaran untuk Kumpulan Sokongan pada Januari 2010

Emel Cetak
Bil.
Nama 
Dari 
Ke 
Tarikh Berkuatkuasa
1.
Suzie Caseanus
Gred N17
Unit Penyemakan
Jabatan Peguam Negara
Sabah
(Unit yang dimansuhkan)
Unit Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Sabah
Gred N17
1 January 2010
2.
Dayang Hairani binti Gonterat
Gred N17 (KUP)
Unit Penyemakan
Jabatan Peguam Negara
Sabah
(Unit yang dimansuhkan)
Unit Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Sabah
Gred N17 (KUP)
1 January 2010
3.
Rosnah binti Talib
Gred L29
Lantikan Baru Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
Gred L29
4 January 2010
4.
Nursyilla binti Ngah Mohd Yusof
Gred N17
Bahagian Akaun
Jabatan Perdana Menteri
Putrajaya
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri
Perak
Gred N17
4 January 2010
5.
Dewadas a/l Kandan
Gred W22
Jabatan Perangkaan Malaysia
Putrajaya
Seksyen Kewangan dan Perolehan
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred W22
4 January 2010
6.
Muaizzah binti Mohd Salim
Gred N17
Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Pahang
Gred N17

(Secara Pentadbiran dari Seksyen Pentadbiran Bahagian Pengurusan Jabatan Peguam Negara)
4 January 2010
7.
Abdul Malek bin Mohamed
Gred W22
Jabatan Perangkaan Malaysia
Putrajaya
Seksyen Kewangan dan Perolehan
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred W22
4 January 2010
8.
Mohd Tarmizi bin Mohd Bokhari
Gred N3
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Johor
Gred N3
4 January 2010
9.
Noor Khairulnisa binti Jaafar
Gred L29
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Perak
Gred L29
15 January 2010
10.
Nurul Hana binti Hamid
Gred L29
Pejabat Daerah dan Tanah
Perak Tengah, Seri Iskandar
Perak
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L29
15 January 2010
11.
Hasrizal bin Haji Abdul Rahim
Gred L29
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Perak
Pejabat Daerah dan Tanah
Perak Tengah, Seri Iskandar
Perak
Gred L29
15 January 2010
12.
Rozila binti Abd. Mutalib
Gred L29
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
Bahagian Pinjaman Perumahan
Kementerian Kewangan Malaysia
Putrajaya
Gred L29
15 January 2010
13.
Patricia Julian
Gred L29
Bahagian Pinjaman Perumahan
Kementerian Kewangan Malaysia
Putrajaya
Gred L29
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
Gred L29
15 January 2010
14.
Ismail bin Ahmad
Gred N32
Unit Latihan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Unit Latihan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N32
15 January 2010
15.
Noraini binti Othman
Gred N22
Unit Latihan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Unit Latihan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N22
15 January 2010
16.
Wan Muhamad Sharhan bin Ab. Wahab
Gred N17
Unit Latihan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Unit Latihan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
17.
Erna Shila Motis
Gred N17
Unit Latihan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Unit Latihan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
18.
Mohd Azli bin Mohd Afandi
Gred N17
Unit Latihan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Unit Latihan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
19.
Amsran bin Sanuin
Gred N17
Unit Latihan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Unit Latihan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
20.
Margret Limau Ak Adolf
Gred N17
Unit Latihan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Unit Latihan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
21.
Yussmond bin Mohd Hisyam
Memangku Gred L38
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred L38
15 January 2010
22.
Siti Aishah binti Md. Noor
Gred N17
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
23.
Noor Faizah binti Samsudin
Gred N17
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
24.
Siti Noraini binti Mohd. Nor
Gred N17
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
25.
Saidi Faizal Bakhtiar bin Abu Bakar
Gred N17
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
26.
Norhidayah binti Arzmi
Gred N17
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
27.
Sodlina binti Mat Som
Gred N17
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
28.
Norashimawati binti Mohamad Nor
Gred N17
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17
15 January 2010
29.
Nor Rosuhaimah binti Rossdi
Gred N17
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17 (KUP)
15 January 2010
30.
Ismariatul Airin binti Ismail
Gred N17
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N1 (KUP)
15 January 2010
31.
Azarizan bin Hussin
Gred N1
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N1
15 January 2010
32.
Suriani binti Muhd Noor
Gred N1
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N1
15 January 2010
33.
Nurul Farhanah binti Mohamed Hussain
Gred N17
Lantikan Baru
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Pulau Pinang
Gred N17
15 January 2010
34.
Surimah binti Haji Basri
Gred S27
Lantikan Baru Seksyen Pusat Sumber
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred S27
18 January 2010
 

Promotion/Transfer Order list of Management & Professional Officers for January 2010

Emel Cetak
There are no translations available.

No.
Name
From
To
Effective Date
1.
Mohd Fazaly Ali bin Ghazaly
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Sesyen Segamat)
Gred L41
1 January 2010
2. Nor Intan binti Abd Rahim
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

Penolong Penggubal
Undang-Undang Parlimen
Bahagian Gubalan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41
1 January 2010
3. Azreen Yas binti Mohamad Ramli
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Sesyen Johor Bahru)
Gred L41
1 January 2010
4. Laila binti Lateh
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Jabatan
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
(Mahkamah Majistret Kuala Lumpur)
Gred L41
1 January 2010
5. Haderiah binti Siri
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Putrajaya)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Jabatan
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
(Mahkamah Majistret Kuala Lumpur)
Gred L41
1 January 2010
6. Khairul Anuar bin Ahmad
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pulau Pinang
(Mahkamah Sesyen Butterworth)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Sesyen Johor Bahru)
Gred L41
1 January 2010
7. Nur Diyana binti Ismail
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Shah Alam)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Sesyen Shah Alam)
Gred L41
1 January 2010
8. Syarifah Syazwani binti Syed Hussin
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Kedah
(Mahkamah Majistret Sungai Petani)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Kedah
(Mahkamah Sesyen Sungai Petani)
Gred L41
1 January 2010
9. Hidayatul Syuhada binti Shamsudin
Gred L41

Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Ampang)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pahang
(Mahkamah Sesyen Kuantan)
Gred L41
1 January 2010
10. Nadiah binti Isa
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Perak
(Mahkamah Sesyen Taiping)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Perak
(Mahkamah Sesyen Ipoh)
Gred L41
1 January 2010
11. Hairun Najmi bin Mashahadi
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sarawak
(Mahkamah Majistret Kuching)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sarawak
(Mahkamah Sesyen Bintulu)
Gred L41
1 January 2010
12. Nor Hafizah binti Abdullah
Gred L41
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Majistret Batu Pahat)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Majistret Muar)
Gred L41
1 January 2010
13. Nadiah binti Malek Fauzie
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri
Selangor
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Ampang)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
14. Nurul Maisarah binti Kamal
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Klang)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Sesyen Klang)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
15. Nur Aishah Maulat Dato' Ahmad Zakiuddin
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Petaling Jaya)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Sesyen Petaling Jaya)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
16. Siti Noorbaya binti Jamil
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Klang)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Sesyen Klang)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
17. Jaya Prem a/l Gopal Krishnan
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pulau Pinang
(Mahkamah Majistret Butterworth)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pulau Pinang
(Mahkamah Sesyen Georgetown)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
18. Noor Svetlana binti Mohd Noor Nordin
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pahang
(Mahkamah Majistret Kuantan)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pahang
(Mahkamah Sesyen Kuantan)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
19. Nazratul Natrah binti Mohd Yusuf
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Perak
(Mahkamah Sesyen Ipoh)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Perak
(Mahkamah Sesyen Taiping)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
20. Nur Farhana binti Ahmad
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Perak
(Mahkamah Sesyen Teluk Intan)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Kedah
(Mahkamah Majistret Sungai Petani)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
21. Nur Hidayah Raihan binti Md Nasir
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Kuala Kubu Bharu)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Selayang)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
22. Azizah binti Hassan
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sarawak
(Mahkamah Majistret Kuching)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sarawak
(Mahkamah Sesyen Kuching)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
23. Safiah binti Abdul Aziz
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Majistret Muar)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Majistret Batu Pahat)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
24. Farah Yasmin binti Salleh
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Terengganu
(Mahkamah Sesyen Kuala Terengganu)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Terengganu
(Mahkamah Sesyen Kemaman)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
25. Masriwani binti Mahmud @ Mamat
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Terengganu
(Mahkamah Sesyen Kemaman)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Terengganu
(Mahkamah Sesyen Kuala Terengganu)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
26. Siti Rashidah binti Abd Radzaz
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Sesyen Johor Bahru)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Majistret Kluang)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
27. Norazlinawati binti Mohd Arshad
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Terengganu
(Mahkamah Majistret Dungun)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Terengganu
(Mahkamah Majistret Besut/Setiu)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
28. Nor Azilah binti Mat
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Unit Pendakwaan Negeri Selangor)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Klang)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
29. Elya Ezrin binti Mohd Roslan
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Unit Pendakwaan Negeri Selangor)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Klang)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
30. Norasyikin binti Ahmad
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Pejabat Pendakwaan Cawangan
Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
(Mahkamah Majistret Kuala Lumpur)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
31. Siti Balkiah binti Abdul Yazaid
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Petaling Jaya)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
32. Siti Noor Mazrah binti Ahmad Din
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Putrajaya)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
33. Ahmad Ghazali bin Muhamad Nadzri
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pulau Pinang
(Mahkamah Majistret Jawi)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
34. Aimi Zahiah binti Abdul Rahim
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Peguam Persekutuan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi dan Kepenggunaan
Putrajaya
Memangku Gred L44
1 January 2010
35. Amalina binti Zainal Mokhtar
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pahang
(Mahkamah Majistret Kuantan)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
36. Azura binti Ghazali
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Kelantan
(Mahkamah Majistret Tanah Merah)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
37. C. Vignesh Kumar a/l Chellapah
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
(Unit Jenayah Perdagangan)
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
38. Choo Hueay Ting
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Petaling Jaya)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
39. Fadhli bin Ab Wahab
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Perak
(Mahkamah Majistret Grik)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
40. Irna Juliza binti Maaras
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Perak
(Mahkamah Majistret Manjung)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
41. Muhammad Syaiful Akmal bin Mohamad Razi
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Terengganu
(Mahkamah Majistret Dungun)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
42. Noor Husnita binti Mohd Radzi
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Ampang)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
43. Noorjidah binti Mohd Jusan
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baru)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
44. Rozana binti Husin
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Pejabat Pendakwaan Cawangan
Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
(Mahkamah Majistret Kuala Lumpur)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
45. Sally Chay Mei Ling
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Perak
(Mahkamah Majistret Teluk Intan)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
46. Saravanan a/l Kuppusamy
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Petaling Jaya)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
47. Syafiq bin Hashim
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Perak
(Mahkamah Majistret Teluk Intan)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
48. Siaw Chooi Chin
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Selangor
(Mahkamah Majistret Kajang)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
49. Tan Siew Ping
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Pejabat Pendakwaan Cawangan
Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
(Mahkamah Majistret Kuala Lumpur)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
50. Ungku Alfiati Zabeidah binti Ungku Ismail
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pahang
(Mahkamah Majistret Raub)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
51. Anis Wahidah binti Mohamad
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Johor
(Mahkamah Majistret Johor Bahru)
Gred L41 (Kontrak)
1 January 2010
52. Azlina binti Abdul Ghani Lantikan Kontrak Peguam Persekutuan
Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
53. Wan Tamara Wan Johani Lantikan Kontrak Peguam Persekutuan
Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
54. Nurul Aini binti Yahaya Lantikan Kontrak Peguam Persekutuan
Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
55. Azian Iziani binti Abdullah Lantikan Kontrak Peguam Persekutuan
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
56. Saniayati binti Andi Mansur Lantikan Kontrak Penolong Penggubal Undang-Undang Parlimen
Bahagian Gubalan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
57. Mark Kenneth Netto Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
58. Charanjit Singh a/l Mahinder Singh Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
59. Chew Zi Xian Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
60. Muhammad Ashraf bin Mohd Diah Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
61. Dzul Iswari bin Mohd Jaafar Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
62. Izwan Ariff bin Ibrahim Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
63. Khazrin Haffiz bin Khalil Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
64. Mohd 'Afif bin Ali Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
65. Muhamad Nur Shariman bin Muhamad Radzi Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
66. Shahrul Ekhsan bin Hasim Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
67. Mohd Farhan bin Mohd Yahkup Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
68. Chan Lee Lee Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
69. Norfaida binti Mohd Rashidee Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
70. Nor Baizura binti Mohd Saubian Lantikan Kontrak Penolong Penggubal Undang-Undang Parlimen
Bahagian Penggubal
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
71. Fara Zaila binti Abdullah Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
72. Nasuha binti Mohamed Ali Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
73. Zaneela binti Zainudin Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi dan Kepenggunaan
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
74. Siti Khadijah binti Mohd Pisol Lantikan Kontrak Pegawai Undang-Undang
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Kuala Lumpur
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
75. Lucyia Anak Gelangang Lantikan Kontrak Pegawai Undang-Undang
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Kuala Lumpur
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
76. Nurhanisah binti S H Sahul Hamid Lantikan Kontrak Pegawai Undang-Undang
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Kuala Lumpur
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
77. Syazwani binti Zawawi Lantikan Kontrak Peguam Persekutuan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
78. Chan Pooi Fuan Lantikan Kontrak Peguam Persekutuan
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
4 January 2010
79. Rosliah binti Abdul Ramlan
Gred L41
Peguam Persekutuan
Kementerian Kewangan
Putrajaya
Peguam Persekutuan
Agensi Penguatkuasaan
Maritim Malaysia
Sabah
Gred L41
11 January 2010
80. Natrah Fareha binti Rahmat Lantikan Kontrak Timbalan Pendakwa Raya
Kementerian Dalam Negeri
Putrajaya
Gred L41 (Kontrak)
12 January 2010
81. Rosnita binti Hamzah
PTD Gred M48
Unit Penilaian Kompetensi
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

Unit Perkhidmatan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

15 January 2010
82. Kanegaswary Selvakumaran
PTD Gred M48 (Memangku)
Unit Perkhidmatan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

Unit Penilaian Kompetensi
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

15 January 2010
83. Shahri bin Ahmad Shaharuddin
PTD Gred M48 (Memangku)
Unit Latihan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Unit Latihan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

15 January 2010
84. Eizan Liyana binti Zainudin
PTD Gred M41 (Kontrak)
Unit Latihan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Pengurusan)
Unit Latihan
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

15 January 2010
85. Mahamad Naser bin Disa
Memangku Gred Utama C
Timbalan Ketua Bahagian
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Timbalan Ketua Bahagian
Bahagian Penasihat (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred Utama C
15 January 2010
86. Arik Sanusi bin Yeop Johari
Memangku Gred L54
Ketua Unit
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Ketua Unit
Bahagian Penasihat (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred L54
15 January 2010
87. Salwani binti Abdullah
Gred L52
Peguam Kanan Persekutuan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Peguam Kanan Persekutuan
Bahagian Penasihat (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L52
15 January 2010
88. Wan Zainul Azamin bin Khamid
@ Abdul Majid
Gred L48
Peguam Kanan Persekutuan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Peguam Kanan Persekutuan
Bahagian Penasihat (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L48
15 January 2010
89. Mohd Syahrizal Shah bin Zakaria
Memangku Gred L44
Peguam Persekutuan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Peguam Persekutuan
Bahagian Penasihat (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred L44
15 January 2010
90. Nur Aiza binti Mohd Zain
Memangku Gred L44
Peguam Persekutuan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Peguam Persekutuan
Bahagian Penasihat (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred L44
15 January 2010
91. Norilawati binti Ismail
Memangku Gred L44
(Bukan Dengan Tujuan Naik Pangkat)
Peguam Persekutuan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Peguam Persekutuan
Bahagian Penasihat (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred L44
(Bukan Dengan Tujuan Naik Pangkat)
15 January 2010
92. Suzylawanie binti Ibrahim
Gred L41
Peguam Persekutuan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Peguam Persekutuan
Bahagian Penasihat (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41
15 January 2010
93. Tuan Hj. Abdul Walid bin Hj. Abu Hassan
Memangku Gred Utama C
(Secara Khas Untuk Penyandang)
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred Utama C
(Secara Khas Untuk Penyandang)
15 January 2010
94. Zuraidah binti Ayob
Gred LS48
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred LS48
15 January 2010
95. Abas bin Nordin
Gred LS48
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred LS48
15 January 2010
96. Rosedaliyaty binti Daud
Memangku Gred LS48
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)

Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred LS48

15 January 2010
97. Noor Huda binti Roslan
Gred LS44
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred LS44
15 January 2010
98. Abdullah bin che Hassan
Memangku Gred LS44
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred LS44
15 January 2010
99. Mohd Tajuddin Saifullah bin Abdul Wahab
Gred LS41
Seksyen Syariah
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Bahagian Penasihat)
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred LS41
15 January 2010
100. Sofiah binti Mohd Sopah
Gred L41
Peguam Persekutuan
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran dari Jawatan Kumpulan, Jabatan Peguam Negara)
Peguam Persekutuan
Bahagian Penasihat (Syariah)
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L41
15 January 2010
101. Niat binti Andi Sanrang
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sabah
(Mahkamah Majistret Kota Kinabalu)

Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sabah
(Mahkamah Majistret Tawau)
Gred L41 (Kontrak)
16 January 2010
102. Shukor bin Abu Bakar
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sabah
(Mahkamah Majistret Kota Kinabalu)

Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sabah
(Mahkamah Majistret Tawau)
Gred L41 (Kontrak)
16 January 2010
103. Chow Siang Kong
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sabah
(Mahkamah Majistret Kota Kinabalu)
Gred L41 (Kontrak)
16 January 2010
104. Poh Yih Tinn
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sarawak
(Mahkamah Majistret Kuching)
Gred L41 (Kontrak)
16 January 2010
105. Wan Azwan Aiman bin Wan Fakhruddin
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sabah
(Mahkamah Majistret Kota Kinabalu)
Gred L41 (Kontrak)
16 January 2010
106. Amir Hamdzah bin Othman
Memangku Gred L52
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Sabah
(Pendakwaan Negeri Sabah)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Sabah
(Mahkamah Tinggi Tawau)
Memangku Gred L52
16 January 2010
107. Roslan bin Abu Bakar
Gred Utama C
Jawatan Khas
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

(Secara Pentadbiran ke Ketua Unit Pendakwaan Negeri Selangor)
Ketua Unit Pendakwaan
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Selangor
Gred Utama C

16 January 2010
108. Dato' Razali bin Che Ani
Gred L54
Timbalan Pendakwa Raya
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri
Selangor
Jawatan Kumpulan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L54

(Secara Pentadbiran ke Unit Pendakwaan Negeri Selangor)
16 January 2010
109. Ungku Alfiati Zabeidah binti Ungku Ismail
Gred L41 (Kontrak)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pahang

(Mahkamah Majistret Raub)
Timbalan Pendakwa Raya
Unit Pendakwaan Negeri
Pahang
Gred L41 (Kontrak)

(Mahkamah Majistret Kuantan)
16 January 2010
110. Anthony Dinesh a/l Balan
PTD Gred M41
Jabatan Keselamatan
Dan Kesihatan Pekerjaan
Kementerian Sumber Manusia
Putrajaya
Unit Kemajuan Kerjaya
Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
PTD Gred M41
20 January 2010
 

Conference and Seminar Papers

Emel Cetak
There are no translations available.

NOVEMBER 2009

INAUGURAL CRIMINAL LAW CONFERENCE

   
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Statistik Pelawat

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini29225
mod_vvisit_counterSemalam41848
mod_vvisit_counterMinggu ini29225
mod_vvisit_counterMinggu lepas277585
mod_vvisit_counterBulan ini1247821
mod_vvisit_counterBulan lepas1268166
mod_vvisit_counterSehingga kini27506869

Kemaskini Terakhir

Khamis, 24 Julai 2014, 10:36

Polls

Sila beri penilaian Portal Web kami
 

Mobile Web

 Portal AGC
Scan QR code for
Mobile access

Pautan Lain

MyGovernment SPKP EPSA
PEMUDAH JKJR Government Transformation Programme
IIM BPH MyIdeas
MSC

SPR

MyEG

DBP