Attorney General's Chambers

  • increase font size
  • Default font size
  • decrease font size
  • red color
  • default color
  • green color
  • lilac color
  • turquoise color
Bahasa Malaysia

Arahan Penempatan/Pertukaran untuk Kumpulan Sokongan pada Julai 2010

Emel Cetak
Bil.
Nama
Dari
Ke
Tarikh Berkuat Kuasa
1.
Mohd. Abd. Halim bin Sanusi
Memangku Gred L38
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur
Gred L38 
1 Julai 2010
2. Ahmad Sukeri bin Mohamed
Memangku Gred L38
Tribunal Tuntutan Pengguna Cawangan Negeri
Johor
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Tribunal Tuntutan Pengguna Cawangan Negeri
Johor
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
Gred L38

1 Julai 2010

3.  Syarida Hanum binti Jamel
Gred L29
Kementerian Kesihatan Malaysia 
Putrajaya 
Bahagian Penyemakan dan Pembaharuan Undang-undang
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred L32 

1 Julai 2010 

4.  Rodziah binti Ab. Razak
Gred L29
Pejabat Tanah Kota Setar
Kedah 
Kementerian Kesihatan Malaysia
Putrajaya
Memangku Gred L32

1 Julai 2010 

5. Zurina binti Zainuddin
Gred L29
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
Bangi, Selangor
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
Bangi, Selangor
Memangku Gred L32

1 Julai 2010 

6. Zazarina binti Dzulkifli
Gred L29 
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
Bangi, Selangor
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
Bangi, Selangor
Memangku Gred L32

1 Julai 2010 

7. Nik Rohaya binti Nik Yahya
Gred L29 
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Kelantan Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Kelantan
Memangku Gred L32

1 Julai 2010 

8. Maizatil Akma binti Baharudin
Gred l29
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak  Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perak 
Memangku Gred L32

1 Julai 2010 

9.  Nazihah binti Mustafa
Gred L29 
Bahagian Gubalan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Bahagian Gubalan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Memangku Gred L32

1 Julai 2010 

10. Roshda binti Udzir
Gred L29
Bahagian Gubalan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Bahagian Gubalan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Memangku Gred L32

1 Julai 2010 

 

11.  Noor Emah binti Amat
Gred L29
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred L32 

1 Julai 2010 

12. Noor Azura binti Hanafi
Gred L29 
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
Bangi Selangor 
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan
Bangi Selangor 
Memangku Gred 32

1 Julai 2010 

13. Donnie @ Mohd. Faizul bin Singgoh @ Patrick
Gred L29
Jabatan Peguam Negara
Sabah
Jabatan Peguam Negara
Sabah
Memangku Gred L32

1 Julai 2010 

14. Najimuddin bin Husain
Memangku Gred N4
Bahagian Gubalan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N4

1 Julai 2010 

 

15.  Mohd. Fairuz Idzwan bin Mohd. Rodzi
Gred N1
Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Memangku Gred N4 

1 Julai 2010 

16. Ramli bin Mohd noor
Gred KP11
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Memangku Gred KP14

1 Julai 2010 

17. Siti Julaiha binti Rosly
Gred KP11
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Memangku Gred KP14

1 Julai 2010 

18. Rossilawahida binti Zainudin
Gred KP11
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Memangku Gred KP14

1 Julai 2010 

19. Hasmariza binti Hamat
Gred KP11
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya 
Memangku Gred KP14

1 Julai 2010 

20.

Tey An Kie
Gred N27

Pejabat Y.A.B Perdana Menteri
Jabatan Perdana Menteri
Putrajaya
Pejabat Penasihat Undang-Undang
Negeri Johor

 1 Julai 2010

21. Katijah @ Khatijah binti Abd. Razak Pejabat Peguam Negara
Jabatan Peguam Negera
Putrajaya
Pejabat Peguam Negara
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N36

1 Julai 2010

22. Siti Rokiah binti Hashim
Gred N32
Pejabat Peguam Cara Negara
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Pejabat Peguam Cara Negara
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N36

1 Julai 2010

23. Norizan binti Abd. Kadir
Gred N32
Bahagian Hal Ehwal
Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Bahagian Hal Ehwal
Antarabangsa
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N36

1 Julai 2010

24.

Nurul Hanisah binti Mahmud
Gred W17

Lantikan Baru Seksyen Kewangan dan Perolehan
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya

6 Julai 2010

25. Fauziah binti Ahmad
Gred L32
Ibu Pejabat
Lembaga Pelesenan Kenderaan
Perdagangan Semenanjung Malaysia
Jabatan Perdana Menteri
Putrajaya
Bahagian Perbicaraan dan Rayuan
Jabatan Peguam Negara
Putarajaya
Gred L32

 15 Julai 2010

26. Shahfadilah binti Shahidan
Gred N27 
Bahagian Perbicaraan dan Rayuan
Jabatan Peguam Negara Putrajaya 
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara Putrajaya
Gred N27 

16 Julai 2010

27. Masna binti Salimin
Gred N17
Bahagian Pendakwaan
Jabatan Peguam Negara Putrajaya
Bahagian Perbicaraan dan Rayuan
Jabatan Peguam Negara Putrajaya
Gred N17

16 Julai 2010

28. Noraini binti Salleh @ A. Rashid
Gred N17
Jabatan Pembangunan
Kemahiran Wilayah Timur
Kementerian Sumber Manusia
Kuala Terengganu
Unit Perhubungan Awam
Bahagian Penyelidikan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17

21 Julai 2010

29. Suriyani binti Ahmad Ariffin
Gred N17
Suruhanjaya Perkhidmatan
Pelajaran Malaysia
Putrajaya
Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Melaka
Gred N17

21 Julai 2010

30. Anita binti Wahi
Gred N17(KUP)
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17

21 Julai 2010

31. Rusilawati binti Ahmad
Gred N17(KUP)
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Bahagian Guaman
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N17

21 Julai 2010

32. Siti Norhaida binti Razak
Gred N17
Lantikan Baru  Jabatan Peguam Negara
Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 
Gred N17

(Secara pentadbiran dari Unit Jawatan Kumpulan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Perdana Menteri)

21 Julai 2010

33. Hajeratika binti Jaafar
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang
Gred N17

21 Julai 2010

34. Musrhida binti Zainol
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang
Gred N17

21 Julai 2010

35. Nasifah binti Abd. Kadir
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang
Gred N17

21 Julai 2010

36. Kamarudin bin Tengah
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Pulau Pinang
Gred N17

21 Julai 2010

37. Norlida binti Zakaria
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
Gred N17

21 Julai 2010

38. Rosnah binti Mohd. Mailan
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
Gred N17

21 Julai 2010

39. Rosmaini binti Hadi
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
Gred N17

21 Julai 2010

40. Mazni binti Maklum
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor
Gred N17

21 Julai 2010

41. Hafid bin Maderi
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor
Gred N17

21 Julai 2010

42. Noor Asyikin binti Maskuri
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor
Gred N17

21 Julai 2010

43. Nadhirah binti A. Majid
Gred N17
Lantikan Baru Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor
Gred N17

21 Julai 2010

44. Hamidah @ Noraini binti Ab. Halim  Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia
Putrajaya 
Seksyen Pentadbiran
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred N22 

26 Julai 2010 

45. Nor Aira binti Md. Zain
Gred L29
Kementerian Kesihatan Malaysia
Putrajaya
Seksyen Pusat Sumber
Bahagian Pengurusan
Jabatan Peguam Negara
Putrajaya
Gred L29

(Secara Pentadbiran dari Jawatan Kumpulan
Jabatan Peguam Negara)

26 Julai 2010

 

Statistik Pelawat

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini9651
mod_vvisit_counterSemalam40620
mod_vvisit_counterMinggu ini186869
mod_vvisit_counterMinggu lepas266055
mod_vvisit_counterBulan ini991201
mod_vvisit_counterBulan lepas1310025
mod_vvisit_counterSehingga kini43953954

Kemaskini Terakhir

Khamis, 26 November 2015, 16:20

Polls

Sila beri penilaian Portal Web kami
 

Mobile Web

 Portal AGC
Scan QR code for
Mobile access

Pautan Lain

MyGovernment SPKP EPSA
PEMUDAH JKJR Government Transformation Programme
IIM BPH MSC

SPR

MyEG

DBP