Logo
FAQ-BI   contact-us   MAKLUMBALAS-BI   sitemap   Menu

Senarai Borang Pengurusan Sumber Manusia

A. URUSAN LAPOR DIRI
 
(1)
Borang HRMIS
 
(2)
Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi
 
(3)
Borang Pas Keselamatan AGC
 
(4)
Borang Surat Akuan Pinjaman Pendidikan (Lantikan Kontrak)
 
(5)
Borang Surat Akuan Pinjaman Pendidikan (Gunasama)
 
(6)
Akuan Berkanun
 
(7)
Borang Pengistiharan Harta (Lantikan Kontrak)
 
(8)
Borang Pembayaran Gaji Melalui Bank
 
(9)
Borang Surat Perakuan DKICT
   
B. URUSAN PERMOHONAN ELAUN DAN KEMUDAHAN
 
(1)
Borang Permohonan Elaun Bahasa Asing
 
(2)
Borang Permohonan Elaun Pakaian Panas
 
(3)
Borang Perubatan 1/09 (Ubat/Alat/Perkhidmatan Perubatan/Rawatan)
 
(4)
Borang Perubatan 2/09 (Rawatan Kecemasan di Hospital/Klinik Swasta)
 
(5)
Borang Perubatan 3/09 (Rawatan di Luar Negeri)
 
(6)
Borang Pemilihan EPW atau ITP Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah
 
(7)
Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Pakaian Istiadat, Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie dan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi
 
(8)
Borang Permohonan Tuntutan Pembelian Kot / Jubah (Gown)
 
9)
Borang Permohonan Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan
 
(10)
Borang Permohonan Elaun Trengkas Dwibahasa
 
(11)
Borang Permohonan Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal
 
(12)
Borang Permohonan Tambang Percuma Ke Luar Negeri (TPKLN)
 
(13)
Borang Permohonan Elaun Pembantu Khas
 
(14)
Borang Permohonan Subsidi Yuran Pengasuhan
 
(15)
Borang Permohonan Bayaran Intensif Tugas Kewangan (BITK)
 
(16)
Borang Permohonan Bayaran Intensif Tugas Pengurusan Stor (BITPS)
 
(17)
Borang Permohonan Elaun Gangguan
 
(18)
Borang Permohonan Tuntutan Pembelian Pakaian Preman
 
(19)
Borang Permohonan Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu
 
(20)
Borang Permohonan Kemudahan Tambang Ehsan
 
(21)
Borang Permohonan Pemeriksaan Kesihatan
   
C. URUSAN PENANGGUNGAN KERJA
 
(1)
Perakuan Penanggungan Kerja
 
(2)
Arahan Penanggungan Kerja
     
D. URUSAN PERMOHONAN CUTI
 
(1)
Borang Cuti Haji
 
(2)
Borang Permohonan Cuti Bersalin
 
(3)
Borang Permohonan Cuti Menjaga Anak (CMA)
 
(4)
Borang Permohonan CTR Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat
 
(5)
Borang Cuti Tanpa Rekod
 
(6)
Borang Cuti Tanpa Rekod (Masuk Peperiksaan)
   (7) Borang Cuti Tanpa Rekod Kursus Intensif
 
(8)
Borang Cuti Rehat
 
(9)
Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji
 
(10)
Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji
 
(11)
Borang Cuti Gantian
 
(12)
Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji (CTG) Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara
 
(13)
Borang Permohonan Cuti Kuarantin
 
(14)
Borang Permohonan Perakuan Tidak Hadir Ke Pejabat Atas Sebab Kecemasan
     
E. URUSAN PERMOHONAN PERTUKARAN
 
(1)
Syarat-syarat Permohonan Pertukaran Pegawai Undang-Undang Jabatan Peguam Negara
 
(2)
Borang Permohonan Pertukaran Pegawai Jabatan Peguam Negara
  (3) Borang Permohonan Pertukaran Jabatan/Agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM)
  (4) Borang Permohonan Pertukaran Untuk Pertimbangan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
    Nota: Borang (3) & (4) adalah untuk kegunaan oleh Pegawai Gunasama Persekutuan sahaja.
   
F. PERJALANAN PEGAWAI AWAM KE LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN
 
(1)
Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian [Lampiran 1]
 
(2)
Permohonan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian [Lampiran 2]
 
(3)
Borang Insurans Kesihatan
 
(4)
Borang Perubahan Tarikh Insurans
     
G. URUSAN LATIHAN
 
(1)
Perancangan Keperluan Latihan Pegawai Undang-Undang JPN Tahun 2012
 
(2)
Borang Permohonan Melanjutkan Pengajian Peringkat Diploma/Diploma Lanjutan/Sarjana Muda/Sarjana/Doktor Falsafah (Phd) AGC
     
H. URUSAN RASMI KE LUAR NEGARA
 
(1)
LAMPIRAN A - Menghadiri Persidangan, Seminar Dan Lawatan Rasmi Keluar Negara
     
I. URUSAN TATATERTIB
 
(1)
Senarai Semak Dokumen Prosedur Tatatertib Biasa
 
(2)
Senarai Semak Dokumen Prosedur Tatatertib Biasa (Kes Tidak Hadir Bertugas)
 
(3)
Senarai Semak Dokumen Prosedur Tatatertib Prosiding Jenayah
     
J. URUSAN-URUSAN LAIN
 
(1)
Borang Permohonan Akses Ke Basement
 
(2)
Borang Kebenaran Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Berkerja
 
(3)
Borang Pemarkahan Pekerja Contoh
 
(4)
Borang Permohonan Kerja Luar
     
K. URUSAN PENGESAHAN LANTIKAN, PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN
  PEMBERIAN TARAF BERPENCEN
 
(1)
Senarai Semak Urusan