Logo
FB   Twitter   insta   RSS   Tag Cloud   QR Code   Open Data   Menu

Circulars & General Information

Arahan Pentadbiran JPN Bil. 1/2016 -Tatacara Tuntutan Perjalanan Dan Syarat-Syarat Tuntutan Perjalanan Bagi Kumpulan Pelaksana Dalam Menjalankan Tugas Rasmi Di Bahagian-Bahagian Yang Dibekalkan Dengan Motosikal Rasmi Dan Kenderaan Rasmi JPN (AGC)


Arahan Pentadbiran Jabatan Peguam Negara Bilangan 1 Tahun 2016 - Tatacara Tuntutan Perjalanan Dan Syarat-Syarat Tuntutan Perjalanan Bagi Kumpulan Pelaksana Dalam Menjalankan Tugas Rasmi Di Bahagian-Bahagian Yang Dibekalkan Dengan Motosikal Rasmi Dan Kenderaan Rasmi Jabatan Peguam Negara (AGC)