Logo
FB   Twitter   insta   RSS   Tag Cloud   QR Code   Open Data   Menu

Attorney General's Directives

No. 1/2016 : Struktur Baharu Bahagian Pendakwaan dan Penjenamaan Semula Gelaran Jawatan Ketua Unit Pendakwaan (KUP) Negeri di PPUUN, JPN Cawangan WPKL, JPN Negeri Sarawak dan JPN Negeri Sabah


Attorney General's Directives No. 1 Year 2016
Struktur Baharu Bahagian Pendakwaan dan Penjenamaan Semula Gelaran Jawatan Ketua Unit Pendakwaan (KUP) Negeri di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri (PPUUN), Jabatan Peguam Negara Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Peguam Negara Negeri Sarawak dan Jabatan Peguam Negara Negeri Sabah

For more information please refer CVO AGC.