Logo
FB   Twitter   insta   RSS   Tag Cloud   QR Code   Open Data   Menu

Attorney General's Directives

No. 3/2018 : Penjenamaan Semula Gelaran Jawatan Ketua Unit Guaman (KUG) Negeri di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri (PUUN)/Cawangan, Jabatan Peguam Negara (AGC)


No. 3/2018 : Penjenamaan Semula Gelaran Jawatan Ketua Unit Guaman (KUG) Negeri di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri (PUUN)/Cawangan, Jabatan Peguam Negara (AGC)

For more information please refer CVO AGC.