Logo
FB   Twitter   insta   RSS   Tag Cloud   QR Code   Open Data   Menu

Attorney General's Directives

No. 2/2018: Kewajipan Pegawai Undang Mendapatkan Kelulusan Pegawai Pengawal Bagi Menghadiri Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi Ke Luar Negeri


No. 2/2018: Kewajipan Pegawai Undang Mendapatkan Kelulusan Pegawai Pengawal Bagi Menghadiri Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi Ke Luar Negeri

For more information please refer CVO AGC.