Logo
FB   Twitter   insta   RSS   Tag Cloud   QR Code   Open Data   Menu

Attorney General's Directives

No. 1/2017 : Pengendalian Kes-Kes Sivil di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Oleh Penasihat Undang-Undang Negeri


No. 1/2017 : Pengendalian Kes-Kes Sivil di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Oleh Penasihat Undang-Undang Negeri

For more information please refer CVO AGC.