Logo
FB   Twitter   insta   RSS   Tag Cloud   QR Code   Open Data   Menu

Announcement

Kenyataan rasmi Malaysia - “Measures to Eliminate International Terrorism” oleh YBhg Tan Sri Dato’ Sri Peguam Negara Malaysia di Mesyuarat Ke-3, Jawatankuasa Keenam, Sesi ke-71 Perhimpunan Agung PBB


Kenyataan rasmi Malaysia - “Measures to Eliminate International Terrorism” oleh YBhg Tan Sri Dato’ Sri Peguam Negara Malaysia di Mesyuarat Ke-3, Jawatankuasa Keenam, Sesi ke-71 Perhimpunan Agung PBB (3rd Meeting of the Sixth Committee, 71st Session of the United Nation General Assembly) di New York pada 4 Oktober 2016 - (Video diambil daripada http://www.webtv.un.org)