Logo
FB   Twitter   insta   RSS   Tag Cloud   QR Code   Open Data   Menu

AGC Events

Jemputan Bengkel Pengemaskinian Akta dan Pencarian Maklumat Undang-Undang (26 - 28 September 2017)


Bengkel Pengemaskinian Akta dan Pencarian Maklumat Undang-Undang ini menumpukan kepada teknik yang sistematik dan teratur dalam mengemaskini Akta/Pemberitahuan Undang-Undang (P.U) dengan kaedah cut and paste secara hands-on. Bengkel ini dikendalikan oleh Pegawai-pegawai dari Perpustakaan Al-Khindi AGC yang berpengalaman dalam melaksanakan pengemaskinian akta.

Untuk maklumat lanjut sila klik Brosur Bengkel